สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดทางภาคกลางของประเทศไทยจะมีทั้งแหล่งศึกษาธรรมชาติและประวัติศษสตร์มากมาย  โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถือว่ามีความโดดเด่นมากๆ อาทิ พระราชวัง  วัดสำคัญๆ และสถานที่เรียนรู้ทางประวัิศาสตร์มากมาย  สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็มีความสวยงามเช่นกัน และตั้งแต่จัดตั้งหลักสูตรมานักศึกษาGOHI ได้เคยจัดทัศนศึกษาไปจนครบทุกๆ จังหวัดแล้ว  โดยเฉพาะจังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพฯ ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการจัดTrips อยู่เสมอๆ
1112222.jpg - 280.4 kb
GOHI-04.jpg - 316.75 kb
iupo.jpg - 260.99 kb
GOHI-007A-1.jpg - 283.94 kb
12455663.jpg - 156.87 kb
1455522.jpg - 134.92 kb
12546654.jpg - 118.66 kb
12145555.jpg - 303.68 kb
GOHI-08198.jpg - 201.65 kb
12345555.jpg - 205.46 kb
3241555.jpg - 224.17 kb
GOHI-009.jpg - 287.89 kb
5445416.jpg - 209.86 kb

Comments: