สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตภาคเหนือจะเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น  โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเช่น เชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศดีมาก  และยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดต่อมาจนกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวประทับใจ  นักศึกษาGOHI ได้เคยจัดทริปตามเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญซึ่งเน้นการศึกษาทั้งทางด้านประวัติศษสตร์และธรรมชาติ
912145555.jpg - 308.74 kb
3333355555.jpg - 255.04 kb
13232514554.jpg - 327.72 kb
132232354.jpg - 276.36 kb
3234654545.jpg - 269.24 kb
54454654564.jpg - 315.42 kb
12155655.jpg - 267.72 kb
233544664.jpg - 235.16 kb

Comments: