สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...สาขาวิชาฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ "การเปิดเทอมอาเซียนในปีการศึกษา 2557 "..โดยจะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2557 และเปิดเทอมอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นี้
1224565.jpg - 184.08 kb

Comments: