สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

..." ซุ้ม GOHI " คือสถานที่ทำกิจกรรมและพบปะกันของนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  และยังเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนระหว่างช่วงพักจากการเรียนในรายวิชาต่างๆ หรือหลังเลิกเรียน  รวมทั้งยังเป็นสถานที่นัดรวมตัวกันเพื่อของนักศึกษาในสาขาฯ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ GoHi-01.jpg - 169.8 kb
GoHi-02.jpg - 154.85 kb
...กิจกรรม-->ปรับภูมิทัศน์ใน "ซุ้มGOHI"
1458855.jpg - 285.48 kb
123233335.jpg - 268.98 kb
...กิจกรรม--> ตกแต่ง "ซุ้มGOHI" ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในสาขาฯ
33646456.jpg - 244.79 kb
5446663.jpg - 271.13 kb
...กิจกรรม--> ต้อนรับน้องใหม่ในสาขาฯ
1788899897.jpg - 284.57 kb
17675678.jpg - 274.76 kb
12323455.jpg - 257.87 kb
GoHi-04.jpg - 317.96 kb

 .....

Comments: