สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...ในรอบหนึ่งปีสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษในช่วงเวลาต่างๆ อยู่เสมอ ..อาทิ งานเลี้ยงเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงฉลองบัณฑิตในสาขาฯ เข้ารับปริญญาบัตร เป็นต้น โดยมากเป็นงานรื่นเริงเพื่อพบปะเพื่อสังสรรค์หรือร่วมฉลองแสดงความยินดีร่วมกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาวิชาฯ และเป็นการพักผ่อนจากการเรียนรวมทั้งช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาภายในสาขาวิชาฯ
Event-01.jpg - 224.94 kb
Event-02.bmp - 1.49 MB
lipoyty.jpg - 249.91 kb

Comments: