ประชาสัมพันธ์
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี53
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสาขาวิชาฝรั่งเศสธุรกิจ ปี2553 
  ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดและวิธีการรับสมัครนักศึกษาโควต้าพิเศส 2553   
 
 


        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-9426900-99
Design by Mr.praisook Kraithong Contact Webmaster : SOOKKITO