รายละเอียดการสมัครนักศึกษาโควต้านักศึกษาใหม่ 2553 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์บใบสมัคร ปี 2553 
   
   
   
   
   
   
   
   
        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-9426900-99
Design by Mr.praisook Kraithong Contact Webmaster : SOOKKITO