ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ลงนามสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย La Rochelle ประเทศฝรั่งเศส

ลงนามสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Pe´dagogie de Ho chi Minh Ville ( ประเทศเวียดนาม)

การแสดงของนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียตนาม ระยะเวลา 3 เดือน

นายดนัย ส่องแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนศึกษาดูงาน
ณ ประเทศเวียตนาม ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Dictee

ภาพ ค่ายภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ 16-18 สิงหาคม 2549
ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก หัวหิน จ.ประจวบคิริขันธ์
ภาพ กิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ


ภาพ นักศึกษาได้รับทุนไปประเทศฝรั่งเศส


        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-9426900-99
Design by Mr.praisook Kraithong Contact Webmaster : SOOKKITO