โอกาสในการทำงาน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางด้านการท่องเที่ยว โรงแรม เลขานุการในหน่วยงานที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ
การได้มีโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสที่ดีในการทำงาน หลังจากเรียนจบแล้ว ดิฉันได้ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ต่อจากนั้นดิฉันจึงได้สมัครงานเป็นเลขานุการของ ฯพณฯ เอกอัคราชทูตโมร็อคโคประจำประเทศไทย ซึ่งดิฉันคิดว่าดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใชัในการทำงานได้เป็นอย่างดี
นงลักษณ์ สัณธนะ  -เลขานุการเอคอัครราชทูตประเทศโมร็อคโคประจำประเทศไทย


การฝึกงานในสาขาการโรงแรมทำให้ผมพบว่าไม่ใช่งานที่ผมชอบ วันนี้ผมเป็นมัคคุเทศก์ ผมสามารถใช้สิ่งที่ผมได้เล่าเรียนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ เช่น วิชาธุรกิจ โรงแรม ท่องเที่ยว มาใช้ในการทำงานได้อย่างดียิ่ง
อดิศร มาลีลัย - มัคคุเทศก์บริษัท เอเชียน เทรลส์ จำกัด
"ดิฉันเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นเพราะว่าหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจและวิชาโทภาษาอังกฤษธุรกิจทำให้ดิฉันมีความรู้ 2 ภาษาอย่างแท้จริง หลักสูตรกำหนดให้มีการฝึกงานซึ่งทำให้ดิฉันมั่นใจว่าจะได้งานทำ ยิ่งไปกว่านั้นค่าเล่าเรียนยังถูกกว่าของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกด้วย
กรรณิการ์ กันสุข–พนักงานต้อนรับโรงแรมโซฟิเทลสีลม        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม. 10900 โทร 02-9426900-99
Design by Mr.praisook Kraithong Contact Webmaster : SOOKKITO