เทศมหาชาติฉลองราชย์ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษกงานดนตรี ไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ณ.หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์