ทักษะและหลักการปฏิบัติคีย์บอร์ด การบรรเลงบทเพลงสมัยนิยม โดยคำนึงถึง การวางนิ้ว เทคนิคต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงสมัยนิยม