ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศึกษาจากเพลงที่ได้รับความนิยม ฝึกการเรียบเรียงโดยใช้คอร์ดขั้นพื้นฐานและซับซ้อนมากขึ้น การสร้างแบ็คกราวนด์ การปรับประยุกต์แนวทำนอง