ข่าวและประกาศ

Picture of ทรงกฤษณ์ คมสัน
อบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
by ทรงกฤษณ์ คมสัน - Sunday, 22 October 2017, 10:30 AM
 
  • นศ.ที่ลงทะเบียนอบรมไว้ ให้เข้าอบรมในวันเวลาที่ท่านได้เลือกไว้ เฉพาะในรอบนั้นจากทั้งหมด 14 รอบ
  • นศ.ที่ผ่านการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์