ข่าวและประกาศ

รูปภาพของทรงกฤษณ์ คมสัน
อบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โดย ทรงกฤษณ์ คมสัน - อาทิตย์, 22 ตุลาคม 2017, 10:30AM
 
  • นศ.ที่ลงทะเบียนอบรมไว้ ให้เข้าอบรมในวันเวลาที่ท่านได้เลือกไว้ เฉพาะในรอบนั้นจากทั้งหมด 14 รอบ
  • นศ.ที่ผ่านการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์