ข่าวและประกาศ

รูปภาพของทรงกฤษณ์ คมสัน
ลงทะเบียนเพื่ออบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โดย ทรงกฤษณ์ คมสัน - ศุกร์, 20 ตุลาคม 2017, 7:47AM
 

  • ให้ นศ.ที่ลงเตรียมฝึกฯ เลือกวันเพื่ออบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายในวันที่ 20 ต.ค.2560 
  • ดำเนินการโดยคลิ๊กเลือก ลงทะเบียนการอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศระบบปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน แล้วเลือกวันที่สะดวกในการเข้าอบรม โดยในแต่ละรอบรับ 50 คน
  • ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมีือมา ณ ที่นี้
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(53 คำ)