ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ^ ^ Welcome to Business Japanese Program of Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University

กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Student Exchange Program for Cross-Cultural Understanding ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ft4