ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ^ ^ Welcome to Business Japanese Program of Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 


39/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทรศัพท์ 02-9426900  ต่อ 3005

อีเมล : b.japanese.cru@gmail.com

 

BUSINESS JAPANESE PROGRAM

Faculty of Humanities and Social Sciences,Chandrakasem Rajabhat University

39/1 Chatuchak Bangkok 10900, Tel. 02-9426900#3005

Contact us: b.japanese.cru@gmail.com

 

 

 

ft3