ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รับการตรวจประเมินระดับ คณะ 318
2 เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR14) ระดับคณะ 354
3 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR14) ระดับสาขาวิชา 472
4 โดรงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 344
5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา 982
6 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา 590
7 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เยี่ยมชมคณะ 1614
8 การตรวจประกันภายในระดับสาขาวิชา 716
9 โครงการอบรมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากร ปีการศึกษา 2555 1001
10 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 1507
11 การประชุม"รูปแบบการเขียนรายงาน(SAR12)" 1596