ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รับการตรวจประเมินระดับ คณะ 315
2 เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR14) ระดับคณะ 352
3 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR14) ระดับสาขาวิชา 469
4 โดรงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 342
5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา 975
6 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางงานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา 586
7 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เยี่ยมชมคณะ 1601
8 การตรวจประกันภายในระดับสาขาวิชา 713
9 โครงการอบรมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากร ปีการศึกษา 2555 994
10 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 1505
11 การประชุม"รูปแบบการเขียนรายงาน(SAR12)" 1594