ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วันมนุษย์วิชาการ 60 13
2 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 216
3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี 334
4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2558 336
5 ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 5 432
6 ไหว้ครู ปาเจราน้อมบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ 360
7 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม ประจำปี 2559 257
8 งานประกวดสุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17 322
9 ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธาครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 120
10 สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น 82
11 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง "การจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" 67
12 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร"อบรมผู้นำชุมชนระยะสั้น" 82
13 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 141
14 ซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 134
15 มะโฮบขแมร์ ครั้งที่ 2 162
16 โครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 165
17 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยาชภัฏกำแพงเพชร 137
18 โครงการตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 178
19 “Mission to the Moon – การประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ” 202
20 คณะมนุษยจัดโครงการบริการวิชาการ"อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบTOEIC" 238
21 ลงทะเบียนแสดงความจำนงเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตด้วยระบบ On-line 538
22 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 191
23 ต้อนรับ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 193
24 กิจกรรมวันประกันคุณภาพ QA DAY ครั้งที่ 4 177
25 มนุษย์วิชาการ 371
26 ประกาศ 122
27 ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น 175
28 หลักการณ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและหลักการเขียนผลงานวิชาการ 142
29 ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 4 285
30 งานซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 371
 
เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 4