งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุม การถ่ายทอดนโยบายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมการประชุม!!
    นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดค่าย "คลินิกกฎหมายเคลื่อนที่พัฒนาท้องถิ่น" ในชุมชนวัดโพธิ์งาม จ.ชัยนาท 
ดูรายละเอียดคลิก
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน Final Project จากรายวิชาสื่อโฆษณากลางแจ้ง ในชื่อผลงาน "ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10" ทั้งนี้จะนำติดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ดูภาพกิจกรรมคลิก
     ผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยฯเข้าร่วมโครงการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายอาลัย พ่อของแผ่นดิน" พร้อมกันนี้ ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ได้เยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจคณะผู้บริหารและบุคลากร ที่เข้ารับการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดูภาพการอบรม คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา "มโฮป ขแมร์ ครั้งที่ 3 : มโฮป ร็วม ระบำ ขแมร์" โดยมี Miss lay Chanrasmey อุปทูตกัมพูชา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานจะได้พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง มโฮป ร็วม ระบำ ขแมร์ การจัดแสดงอาหารขแมร์ Khmer Dinner ในรูปแบบอาหารค่ำที่มีการตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหารตามความนิยมตะวันตก

ชมภาพกิจกรรม มโฮป ขแมร์ ครั้งที่ 3 คลิ๊ก!!