ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 202
2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี 325
3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2558 329
4 ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 5 424
5 ไหว้ครู ปาเจราน้อมบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ 355
6 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม ประจำปี 2559 255
7 งานประกวดสุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17 318
8 ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธาครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 119
9 สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น 82
10 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง "การจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" 66
11 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร"อบรมผู้นำชุมชนระยะสั้น" 81
12 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 141
13 ซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 134
14 มะโฮบขแมร์ ครั้งที่ 2 162
15 โครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 164
16 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยาชภัฏกำแพงเพชร 137
17 โครงการตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 175
18 “Mission to the Moon – การประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ” 201
19 คณะมนุษยจัดโครงการบริการวิชาการ"อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบTOEIC" 238
20 ลงทะเบียนแสดงความจำนงเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตด้วยระบบ On-line 538
21 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 191
22 ต้อนรับ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 192
23 กิจกรรมวันประกันคุณภาพ QA DAY ครั้งที่ 4 176
24 มนุษย์วิชาการ 368
25 ประกาศ 119
26 ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น 175
27 หลักการณ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและหลักการเขียนผลงานวิชาการ 142
28 ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 4 282
29 งานซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 371
30 พิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 385
 
เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 4