ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ศาสตร์พระราชา วันมนุษย์วิชาการวันมนุษย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 16
2 การสอบสัมภาษณ์ รับตรงครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 16
3 วันมนุษย์วิชาการ 60 184
4 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 256
5 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี 364
6 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2558 361
7 ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 5 443
8 ไหว้ครู ปาเจราน้อมบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ 369
9 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม ประจำปี 2559 261
10 งานประกวดสุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17 341
11 ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธาครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 124
12 สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น 88
13 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง "การจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" 73
14 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร"อบรมผู้นำชุมชนระยะสั้น" 88
15 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 146
16 ซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 142
17 มะโฮบขแมร์ ครั้งที่ 2 170
18 โครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 173
19 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยาชภัฏกำแพงเพชร 144
20 โครงการตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 188
21 “Mission to the Moon – การประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ” 204
22 คณะมนุษยจัดโครงการบริการวิชาการ"อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบTOEIC" 242
23 ลงทะเบียนแสดงความจำนงเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตด้วยระบบ On-line 543
24 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 199
25 ต้อนรับ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 202
26 กิจกรรมวันประกันคุณภาพ QA DAY ครั้งที่ 4 183
27 มนุษย์วิชาการ 386
28 ประกาศ 129
29 ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น 180
30 หลักการณ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและหลักการเขียนผลงานวิชาการ 147
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 5