ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 134
2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี 277
3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2558 289
4 ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 5 339
5 ไหว้ครู ปาเจราน้อมบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ 326
6 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม ประจำปี 2559 247
7 งานประกวดสุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17 227
8 ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธาครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 115
9 สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น 80
10 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง "การจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" 65
11 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร"อบรมผู้นำชุมชนระยะสั้น" 79
12 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 137
13 ซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 123
14 มะโฮบขแมร์ ครั้งที่ 2 155
15 โครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 153
16 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยาชภัฏกำแพงเพชร 134
17 โครงการตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 171
18 “Mission to the Moon – การประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ” 191
19 คณะมนุษยจัดโครงการบริการวิชาการ"อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบTOEIC" 232
20 ลงทะเบียนแสดงความจำนงเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตด้วยระบบ On-line 487
21 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 187
22 ต้อนรับ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 189
23 กิจกรรมวันประกันคุณภาพ QA DAY ครั้งที่ 4 170
24 มนุษย์วิชาการ 343
25 ประกาศ 114
26 ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น 169
27 หลักการณ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและหลักการเขียนผลงานวิชาการ 134
28 ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 4 277
29 งานซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 362
30 พิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 376
 
เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 4