สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางภาษาไทย เนื่องในกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔" ลุ้นรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแบ่งออกเป็น 4 รายการดังนี้
๑.การพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
๒.การอ่านทำนองเสนาะ
๓.การแต่งคำประพันธ์
๔.การประกวดคัดลายมือ
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ อ.ธนิดา พิมทะโนทัย และ อ.ณัฐนันท์ คำภา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ห้อง 327 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔) วันเวลาและสถานที่ประกวด