วันมนุษย์วิชาการ 60
 ประจำปีการศึกษา 2559
 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 และวันที่ 26 เมษายน 2560
 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ภายในงานจะได้พบกับ
      •  - นิทรรศการ "ตามรอยศาสตร์พระราชา"
  •  - นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ "9LUANG : แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ ๙"
  •  - เทศกาลของขวัญจันทรเกษม Gift on the Moon ตอน "เพียรเพื่อพ่อ"
  •  - การแสดงโขนหญิงจันทรเกษมเรื่อง "รามเกียรติ์ ตอน นางลอย"
  •  - สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ภาพวาดพระมหาชนกศิลปะแห่งแผ่นดิน"
  •  - บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์แห่งพระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
  •  - เสวนาวิชาการ เรื่อง "RHYTHM & VOICE" , "เป็นแจ๊สจากเพลงของพ่อ"
  •  - "หายแผ่นดินฟ้าไหม้ อย่าหาย : วรรคดียอพระเกียรติ" , และ "ศาสตร์แห่งพระราชา เกษตรพอดี เกษตรอินทรีย์"

**ดูรายละเอียดกำหนดการ

**ดาวน์โหลดเอกสาร เสวนาวิชาการ วันที่ 5 เมษายน 2560 ของนายบุญเตือน  ศรีวรพจน์