นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมใบประกาศนียบัตร ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกดูภาพกิจกรรม