สายตรงคณบดี

hotline-dean3อ.ราเชนทร์  เหมือนชอบ

ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้าหา

evalution_formดาวน์โหลดคลิกลิงค์ข้างล่าง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  <<< update >>>