งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน ที่ผ่านมา 

ภาพกิจกรรมการสัมมนา คลิ๊ก!!