นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน Final Project จากรายวิชาสื่อโฆษณากลางแจ้ง ในชื่อผลงาน "ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10" ทั้งนี้จะนำติดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ดูภาพกิจกรรมคลิก