มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา "มโฮป ขแมร์ ครั้งที่ 3 : มโฮป ร็วม ระบำ ขแมร์" โดยมี Miss lay Chanrasmey อุปทูตกัมพูชา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานจะได้พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง มโฮป ร็วม ระบำ ขแมร์ การจัดแสดงอาหารขแมร์ Khmer Dinner ในรูปแบบอาหารค่ำที่มีการตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหารตามความนิยมตะวันตก

ชมภาพกิจกรรม มโฮป ขแมร์ ครั้งที่ 3 คลิ๊ก!!