สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

..สาขาวิชาของแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกๆ ท่าน ที่จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ณ หอประชุมใหญ่สวนอัมพร ..โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่าน..ซึ่งปีนี้บัณฑิตใหม่ของสาขาฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวน 26 ท่าน...คณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีในสาขาวิชาฯ ตลอดจนศิษย์เก่า" GOHI"ทุกๆ คน-->ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
GOHI2559-001.jpg - 297.12 kb
GOHI2559-002.jpg - 280.2 kb
GOHI2559-003.jpg - 261.16 kb
GOHI2559-004.jpg - 266.87 kb
GOHI2559-005.jpg - 279.49 kb
GOHI2559-006.jpg - 237.1 kb
--------------> วันซ้อมรับปริญญาบัตรปีการศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 <-----------------
.........
........

........Next Time..
---------------------------> ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 <-----------------------------

..........
...................

...........
............

Comments: