สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

GOHI11-01.jpg - 119.81 kb
GOHI11-03.jpg - 130.54 kb
...สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำลังเปิดรับรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ...โดยมีกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ(ประเภทรับตรงรอบ 2ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 28 มิถุนายน 2560  ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่เว็บไซส์  http://eadmission.chandra.ac.th/Schedule/Schedule.aspx
...โดยในปีการศึกษาใหม่นี้ทางสาขาวิชาฯ จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

.....คุณสมบัติเฉพาะด้านที่สาขาต้องการ คือ
.....
----> มีความสนใจทางด้านภูมิศาสตร์
-------> ชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
------------> รักการท่องเที่ยวและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
.....
GOHI11-02.jpg - 166.22 kb
...สาขาวิชาฯ ยินดีต้อนนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน+^__^'
.......

Comments: