โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ต้นกล้าวัฒนธรรม" ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ  วันที่  21-23 ก.ค. 56

 

 

โครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ  วันที่  21-23 ก.ค. 56

 

"ค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่" ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 5-7 มิถุนายน 2556

 

โครงการ "ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (ประกวดสุนทรพจน์)" ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ วันที่ 21-23 ก.ค. 56


 

 

"กิจกรรมธรรมะรับอรุณ"

 

 

"กิจกรรมไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2556