21-01-58

 

 

 

Business English Day on January 21,2015

 

 

 

19-06-56

วันที่ 19 มิถุนายน 2556
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจัดโครงการ "Welcome to your University" ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

03-09-56

วันที่ 3 กันยายน 2556
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา BENG 1711 English for Hotel Industry 1 เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการในงานโรงแรมฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า และอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบยุโรป

27-08-56

วันที่ 27 สิงหาคม 2556
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการฝ่ายอาคารขาเข้า -ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

1-2-2-55

BE Camp 2012 ณ ฟาวน์เท่น ทรีรีสอร์ท เขาใหญ่

24-12-51

English Be Day 08 24 ธ.ค.51

16-11-53

B.E.Day_16-11-10

29-06-53

welcome to your university

23-05-54-

03-06-54

"โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาอังกฤษให้กับตำรวจ ณ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2554"

14-09-54

การฝึกปฏิบัติมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและการจัดการงานโรงแรม

31-08-55

สาขาวิชาฯจัดสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ นศ.ชั้นปีที่ 4 อบรมสอนแต่งหน้า โดยบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 06:32 น.
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-5123695 ต่อ 3023
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University.