หน้าแรก แบบสำรวจความพอใจในการใช้เว็บ

แบบสำรวจความพอใจในการใช้เว็บ
ดี
32  47.1%
ควรปรับปรุ่ง
20  29.4%
ปานกลาง
11  16.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  68
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 20:10 น.