เผยแพร่เมื่อ 09 ธันวาคม 2014
-257คลิกดูรายละเอียด
เผยแพร่เมื่อ 08 ธันวาคม 2014
2014-12-08-11-12-23ดาวน์โหลดไฟล์
เผยแพร่เมื่อ 08 ธันวาคม 2014
2014-12-08-11-00-34เรื่อง :...
เผยแพร่เมื่อ 02 ธันวาคม 2014
2014-12-02-04-10-29เรื่อง : การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง       ...
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2014
2014-11-19-03-18-03     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม...
เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2014
-2558ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา...
เผยแพร่เมื่อ 11 ธันวาคม 2014
2014-12-11-11-12-08สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ จัดงานสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องนิทรรศการ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม...
เผยแพร่เมื่อ 02 ธันวาคม 2014
lifeinnovation-season-7-the-carnival- สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีสากล จัดงานนำเสนอผลงานสร้างรรค์ LifeInnovation Season 7 The Carnival ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 7...
เผยแพร่เมื่อ 02 ธันวาคม 2014
2014-12-02-02-22-02 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภาษาไทย" เส้นทางสู่งานอาชีพสื่อสารมวลชน...
เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2014
-2557สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานทำบุญคณะ ปีการศึกษา 2557 เลี้ยงพระเพล พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน...
สายครงคณบดี e-learningMisWebeDoc

ระบบประเมินออนไลน์ลิงก์เกี่ยวข้อง