เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2015
-58คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (ดังเอกสารแนบ...
เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2015
-toeic-สนใจเข้าร่วมการอบรม : ดาว์นโหลดใบสมัครคลิ๊กเลย
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2015
-2558 ขั้นตอนแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี...
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2015
semina-music-change ขอเชิญผู้ที่มีอาชีพด้านดนตรี, ศึกษาด้านดนตรี และผู้ที่สนใจในเรื่องดนตรี เข้าร่วมสัมมนา "การเปลี่ยนแปลงของวงการเพลงไทย"โดย 3 วิทยากรคุณภาพ คุณฟองเบียร์...
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2015
2015-03-11-08-40-06 สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการประกวดความสามารถทักษะทางภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะและรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของไทย ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม...
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2015
-2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557...
เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2015
-2557 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2557...
เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2015
2015-01-16-08-41-43 ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้กับคณาจารย์ภายในคณะ...
เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2015
-2งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายความร่วมมืองานประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ...
สายครงคณบดี e-learningMisWebeDoc

ลิงก์เกี่ยวข้อง