เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2016
2016-06-20-03-38-21 บรรยากาศกิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมทั้งหมด 9 โรงเรียน 18 ทีม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น...
เผยแพร่เมื่อ 07 มิถุนายน 2016
mission-to-the-moonการประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559“Mission to the Moon”...
เผยแพร่เมื่อ 06 มิถุนายน 2016
-3- ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเข้าค่ายผลิตผลงานทางวิชาการทั้ง 3 ศาสตร์ ได้แก่ "มนุษยศาสตร์" "สังคมศาสตร์" และ...
เผยแพร่เมื่อ 06 มิถุนายน 2016
2016-06-09-08-55-46 ผลการเสนอชื่อเลือก คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ได้แก่ รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ภาพการนับคะแนน...
เผยแพร่เมื่อ 01 มิถุนายน 2016
qtoeicqคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการบริการวิชาการ "อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบTOEIC" ระหว่างวันที่ 4 - 15 ก.ค. 2559...
hotline-dean3สายตรงคณบดี
อ.ราเชนทร์  เหมือนชอบ

ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc