เผยแพร่เมื่อ 04 กรกฏาคม 2015
2015-07-04-09-46-45 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2558...
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2015
-toeicการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ TOEICกลุ่มที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ.อาคาร 28 ห้อง 2851...
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2015
-58คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (ดังเอกสารแนบ...
เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2015
-toeic-สนใจเข้าร่วมการอบรม : ดาว์นโหลดใบสมัครคลิ๊กเลย
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2015
-2558 ขั้นตอนแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี...
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2015
2015-08-17-09-30-23 มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญา (ซ้อมย่อย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา...
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2015
--2558 งานกิจการนักศึกษาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิ อำเภอมววกเหล็ก...
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2015
-2558 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในช่วงบ่ายของวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาในร่ม...
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2015
-2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี...
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2015
-cru-km-day งานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งโครงการด้านการจัดการองค์ความรู้เข้าร่วมนำเสนอในงาน วันแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม CRU KM...
สายครงคณบดี e-learningMisWebeDoc

ลิงก์เกี่ยวข้อง