ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2017
-2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันมนุษย์วิชาการ 60 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน...
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2017
-1 การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทรับตรงครั้งที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2017
-60 วันมนุษย์วิชาการ 60 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 และวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ...
เผยแพร่เมื่อ 09 มีนาคม 2017
2017-03-09-02-54-58สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประกวดความสามารถทักษะภาษาไทย ประจำปี 2560 “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ชิงเงินรางวัล ณ...
เผยแพร่เมื่อ 04 มกราคม 2017
-2559 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2559...