เผยแพร่เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2014
2014-11-19-03-18-03     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม...
เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2014
-q-thai-kidsq   สาขาวิชาศิลปกรรม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานการนำเสนอศิลปนิพนธ์ในชื่องาน"ไทยคิด : Thai Kids" ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 28...
เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2014
-2557สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานทำบุญคณะ ปีการศึกษา 2557 เลี้ยงพระเพล พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน...
เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2014
10-มหาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ชมภาพบรรยากาศ...
เผยแพร่เมื่อ 09 กันยายน 2014
-3มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดงาน ปาฏกฐา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในช่วงเวลาเเฉลิมฉลองครบรอบ 74...
เผยแพร่เมื่อ 04 กันยายน 2014
-2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย...
เผยแพร่เมื่อ 04 กันยายน 2014
2014-09-04-10-21-35 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรม "รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม...
สายครงคณบดีMisWebeDoc
e-learning

ลิงก์เกี่ยวข้อง