เผยแพร่เมื่อ 04 กรกฏาคม 2014
discourse-banchop-pantumeta3ขอเชิญเข้าร่วม ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 3 เรื่อง การสอนและการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทยวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ...
เผยแพร่เมื่อ 02 กรกฏาคม 2014
2014-07-02-11-01-18ดาวน์โหลด คู่มือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ...
เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2014
2014-08-14-16-30-06 ฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารชุดโครงการวิจัย...
เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2014
-2557 งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาใหม่ภาคในเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2557...
เผยแพร่เมื่อ 08 สิงหาคม 2014
2014-08-14-15-55-44 สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดงจัดพิธีไหว้ครู ครอบครู โขนละคร ประจำปี เพื่อความเป็นศิริมงคลของสาขา คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ...
เผยแพร่เมื่อ 06 สิงหาคม 2014
-2557 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ภาคในเวลาราชการ...
เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฏาคม 2014
2014-08-14-15-33-04 มหาวิทยาลัยกำหนดวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ของบัณฑิตในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 โดยให้มีการซ้อมย่อย ในวันที่ 25 ซ้อมใหญ่วันที่ 26 ณ...
สายครงคณบดีMisWebeDoc
e-learning

ลิงก์เกี่ยวข้อง
กระทู้ล่าสุด

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »