เผยแพร่เมื่อ 04 กรกฏาคม 2015
2015-07-04-09-46-45 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2558...
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2015
-toeicการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ TOEICกลุ่มที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ.อาคาร 28 ห้อง 2851...
เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2015
-58คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (ดังเอกสารแนบ...
เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2015
-toeic-สนใจเข้าร่วมการอบรม : ดาว์นโหลดใบสมัครคลิ๊กเลย
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2015
-2558 ขั้นตอนแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี...
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฏาคม 2015
2015-07-20-06-35-36 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ พร้อมกันทุกคณะทั้งมหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558...
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฏาคม 2015
2015-07-20-05-15-39 งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษาให้แก่ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2...
เผยแพร่เมื่อ 06 กรกฏาคม 2015
2015-07-06-13-50-26 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ระบบรับตรง) พร้อมกันทุกคณะทั้งมหาวิทยาลัยในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558...
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2015
2015-06-26-03-56-03 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนายราเชนทร์ เหมือนชอบ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2015
2015-06-26-03-34-53 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “การออกแบบและการผลิตสื่อการสอน” ให้แก่อาจารย์ประจำคณะ โดย...
สายครงคณบดี e-learningMisWebeDoc

ลิงก์เกี่ยวข้อง