เผยแพร่เมื่อ 08 ตุลาคม 2015
2015-10-08-04-04-02คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2557 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ...
เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2015
-4มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 4...
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2015
2015-08-17-09-30-23 มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญา (ซ้อมย่อย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา...
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2015
--2558 งานกิจการนักศึกษาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิ อำเภอมววกเหล็ก...
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2015
-2558 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในช่วงบ่ายของวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาในร่ม...
สายครงคณบดี

ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc