เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฏาคม 2016
-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศการอาหารขแมร์ "มะโฮบขแมร์ ครั้งที่ 2 ปริศนา...ปลาม้า"...
เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2016
-mission-to-the-moon คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาดนตรีสากล...
เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2016
2016-06-30-05-03-37 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษา ศิลปกรรมและสังคมศาสตร์แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ อันประกอบไปด้วยการให้ความรู้ในเรื่อง...
เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2016
2016-06-30-04-37-12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยาชภัฏกำแพงเพชร...
เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2016
2016-06-20-03-38-21 บรรยากาศกิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมทั้งหมด 9 โรงเรียน 18 ทีม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น...
hotline-dean3สายตรงคณบดี
อ.ราเชนทร์  เหมือนชอบ

ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc