เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2016
-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธาครั้งที่ 5 "ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของทุ่งบางเขน"...
เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2016
2016-09-14-04-52-32 มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู "ปาเจราน้อมบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาในร่มชมภาพกิจกรรม ชุดทีี่1 /...
เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2016
-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคดีเด่น ประจำปี 2559...
เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2016
-17 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙...
เผยแพร่เมื่อ 03 กันยายน 2016
-5-9-2559-      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน : ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธาครั้งที่ 5...
hotline-dean3สายตรงคณบดี
อ.ราเชนทร์  เหมือนชอบ

ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc