เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-17-08-44-57 สาขาวิชาภาษาไทยขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดทักษะความสามารถทางภาษาไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558...
เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2015
-2558-ภาคปกติ ตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน ภาคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ เมษายน - กรกฏาคม...
เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2015
dhamma-rubarun-2015ขอเชิญร่วมทำบุญในโครงการธรรมะรับอรุณ โดยมีพิธีทำบุณตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณลานธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
เผยแพร่เมื่อ 06 มกราคม 2015
2015-01-06-06-35-17เรื่อง : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ...
เผยแพร่เมื่อ 06 มกราคม 2015
2015-01-06-06-32-39เรื่อง : การรับคำร้องเปิดหมู่พิเศษ ขอลงทะเบียนเรียนในกลุ่มที่เต็ม ขอเรียนเกินหน่วยกิต ขอเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต รับคำร้องตั้งแต่วันที่ 5 – 12...
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2015
-2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557...
เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2015
-2557 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2557...
เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2015
2015-01-16-08-41-43 ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้กับคณาจารย์ภายในคณะ...
เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2015
-2งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายความร่วมมืองานประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ...
เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2014
-2558ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา...
สายครงคณบดี e-learningMisWebeDoc

ลิงก์เกี่ยวข้องกระทู้ล่าสุด

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »